WA200系列
WA200系列
產品詳細介紹
型號 塗料供給方式 塗料噴嘴口徑φmm 噴塗空氣壓力Mpa 噴塗距離mm 空氣使用量l/min 塗料噴出量ml/min 噴幅mm 所用  空壓機  KW 適用空氣槍帽型號 重量  g
WA200-122P 压送 1.2 0.29 250 530 500 400 2.2~ G2P 470
WA200-152P 1.5 330 270 340 2.2~ K2
WA200-202P 2.0 360 400 320 2.2~ R2
WA200-251P 2.5 360 500 330 2.2~ W1
註:WA200的❆標記表示重力式/吸取式也可使用。(塗料噴出量是重力式的數值。)帶(V)表示的機型也可選擇鎖定螺母式塗調節裝置(無極調節方式)。塗料接頭:G3/8,空氣接頭:G1/4。