WA101系列
WA101系列
產品詳細介紹
型號 塗料供給方式 塗料噴嘴口徑φmm 噴塗空氣壓力Mpa 噴塗距離mm 空氣使用量l/min 塗料噴出量ml/min 噴幅mm 所用  空壓機  KW 適用空氣槍帽型號 重量  g
WA101-082P 壓送 0.8 0.29 200 270 150 190 1.5~ E2P 440
WA101-101P 1.0 90 100 140 0.75~ E1
WA101-102P 1.0 270 200 220 1.5~ E2P
WA101-132P 1.3 260 250 230 1.5~ H2
WA101-152P 1.5 260 270 255 1.5~ H2
註:塗料接頭:G1/4,空氣接頭:G1/4。  帶(V)表示的機型也可選擇鎖定螺母式塗料調節裝置(無極調節方式)。